Tereny przyzakładowe

Wbrew obiegowej opinii oznakowanie poziome parkingów i terenów przyzakładowych nie jest zwyczajną formalnością i nie polega na wytyczaniu linii, które wszyscy przekraczają z wygody lub lenistwa. Przeciwnie, malowanie oznaczeń poziomych na powierzchniach parkingowych i eksploatowanych trenach przyzakładowych ma wymiar użytkowy. Pozwala na odpowiednie zarządzanie przestrzenią, a w konsekwencji na podniesienie efektywności pracy całego zakładu.

Już czynność tak prozaiczna jak malowanie linii, naniesienie na powierzchnię znaków informacyjnych, wyznaczenie miejsc parkingowych i ciągów komunikacyjnych, a także ciągów komunikacji pieszej wpływa na podniesienie wydajności eksploatowanych powierzchni.

Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę parkingów i terenów przyzakładowych. Realizujemy również pojedyncze usługi związane m.in. z malowaniem linii oraz innych elementów takich, jak: strzałki kierunkowe, miejsca parkingowe, linie bezpieczeństwa, itp.

Ze względu na specyfikę oferowanych usług, wszystkie zlecenia poddawane są indywidualnej wycenie. Koszt usługi zależy od rodzaju i zakresu zlecenia oraz czasu i warunków jego realizacji. W celu uzyskania wiążącej wyceny oraz ustalenia terminu jej realizacji prosimy o kontakt.