Fabryki i hale produkcyjne

Jednym z najbardziej skutecznych sposobów na polepszenie organizacji pracy hal i fabryk jest oznakowanie poziome. Wpływa ono na zachowanie bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy, a jednocześnie zapewnia właściwą eksploatację przestrzeni.

Mamy wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze projektów z zakresu oznakowania poziomego hal produkcyjnych i fabryk. Oferujemy również realizację pojedynczych usług z tej dziedziny.

Zakres naszej oferty obejmuje m.in.:

  • malowanie linii,
  • ciągi komunikacji pieszej,
  • ciągi komunikacyjne dla wózków widłowych,
  • strzałki kierunkowe,
  • linie bezpieczeństwa,
  • piktogramy informacyjne,
  • drogi transportowe.

W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu realizacji usług – precyzji wykonania oraz trwałości i odporności nanoszonego oznakowania poziomego – w naszej pracy korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych farb i urządzeń malujących renomowanych producentów.

Ze względu na swoją specyfikę, każda z oferowanych usług podlega indywidualnej wycenie. Aby otrzymać dopasowaną do konkretnych potrzeb ofertę i ustalić termin realizacji, prosimy o kontakt.