Parkingi i garaże

Oznakowanie poziome garaży i parkingów to jeden z czynników zapewniających komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Dobrze widoczne i czytelne dla kierowców oraz pieszych znaki zmniejszają ryzyko wypadku. Zapewniają także większy komfort korzystania z danej przestrzeni użytkowej.

Planując oznakowanie poziome garaży i parkingów podziemnych należy brać pod uwagę takie aspekty jak:

  • organizacja ruchu
  • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  • linie przerywane i ciągłe
  • przejścia dla pieszych
  • linie bezpieczeństwa
  • strzałki kierunkowe
  • piktogramy informacyjne
  • sektory i numeracja miejsc parkingowych
  • oznakowanie słupów i narożników ścian

Z powodzeniem realizujemy zlecenia związane z malowaniem oznaczeń poziomych i pionowych na powierzchniach garaży i parkingów podziemnych. Z naszego wieloletniego doświadczenie wiemy, jak istotna jest trwałość oraz widoczność oznaczeń poziomych. Zapewnia to nie tylko ciągłość ruchu, ale także bezpieczeństwo użytkowników tych przestrzeni. Z tego względu w swojej pracy wykorzystujemy wyłącznie farby i urządzenia sprawdzonych marek.

Ze względu na swoją specyfikę, każda z oferowanych usług podlega indywidualnej wycenie. Aby otrzymać dopasowaną do konkretnych potrzeb ofertę i ustalić termin realizacji, prosimy o kontakt.