Parkingi i garaże

PARKINGI I GARAŻE

Komfort i bezpieczeństwo użytkowania zarówno garaży jak i parkingów podziemnych jest uzależnione od wielu czynników. Jednym z nich jest oznakowanie poziome. Im bardziej jest ono widoczne i czytelne dla kierowców, tym większy jest komfort korzystania z danej przestrzeni użytkowej.

Planując oznakowanie poziome garaży i parkingów podziemnych należy brać pod uwagę aspekty takie, jak:

- organizacja ruchu,
- miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
- linie przerywane i ciągłe,
- przejścia dla pieszych,
- linie bezpieczeństwa,
- strzałki kierunkowe,
- piktogramy informacyjne,
- sektory i numeracja miejsc parkingowych.

Od lat realizujemy zlecenia związane z malowaniem oznaczeń poziomych na powierzchniach garaży i parkingów podziemnych. Wiemy jak istotna jest trwałość oraz widoczność oznaczeń poziomych dla zapewnienia ciągłości ruchu i bezpieczeństwa użytkowników tych przestrzeni, dlatego w swojej pracy wykorzystujemy wyłącznie farby i urządzenia sprawdzonych marek.

Ze względu na specyfikę oferowanych usług, wszystkie zlecenia poddawane są indywidualnej wycenie. Koszt usługi zależy od rodzaju i zakresu zlecenia oraz czasu i warunków jego realizacji. W celu uzyskania wiążącej wyceny oraz ustalenia terminu jej realizacji prosimy o kontakt.